HLV Gong Oh-kyun tiếp tục nhiệm vụ ở U23 Việt Nam đến tháng 3/2023

HLV Gong Oh-kyun tiếp tục nhiệm vụ ở U23 Việt Nam đến tháng 3/2023

HLV Gong vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành người kế nhiệm ông Park Hang-seo ở đội U23 V