HLV tuyển Australia: “Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc”

HLV tuyển Australia: “Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc”

HLV tuyển Australia có danh sách sơ bộ 65 cầu thủHLV Graham Arnold chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi 8 trậ