CLB Hải Phòng xin mở cửa sân miễn phí 3 trận sau khi có tân chủ tịch

CLB Hải Phòng xin mở cửa sân miễn phí 3 trận sau khi có tân chủ tịch

CLB Hải Phòng đã làm công văn xin thành phố cho phép mở cửa sân Lạch Tray miễn phí đón khán giả tron