Thất bại cay đắng của Thái Lan và bài học về sự ‘chủ quan khinh địch’

Thất bại cay đắng của Thái Lan và bài học về sự ‘chủ quan khinh địch’

Đội tuyển Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch Asian Cup 2019 theo cách không thể tệ hơn khi để thua đội