Nó đã được tiết lộ rằng Ronaldo cảm thấy rằng anh ta có một thỏa thuận quý ông với Manchester United mà không tham gia Champions League.

Nó đã được tiết lộ rằng Ronaldo cảm thấy rằng anh ta có một thỏa thuận quý ông với Manchester United và có thể rời khỏi đội mà không tham gia Champions League. Bổ sung, The Sun cũng tuyên bố rằng Ronaldo tin rằng anh ta có một thỏa thuận quý ông