Người dân Nhật Bản cổ vũ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Người dân Nhật Bản cổ vũ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Các vận động viên đã nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình từ thị trưởng và người dân thành phố Koku