Không thể chịu đựng được!Teng Hah sẽ làm sạch Ronaldo!Cr7 Sanxiong từ chối erek erek chơi bóng đá

Không thể chịu đựng được!Teng Hak sẵn sàng làm sạch sự bối rối của Ronaldo!Cr7 Sanxiong từ chối [Erek Erek Main Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 8: Ronaldo muốn rời Manchester United vào mùa hè này, điều này chưa bao giờ bí mật.