Tập luyện thế nào sau phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước?

Với những người kém may mắn gặp phải chấn thương đầu gối, đặc biệt là chấn thương dây chằng chéo trước, quá trình tập hồi phục sau phẫu thuật là hết sức quan trọng. Đó là một “cuộc chiến đấu” lâu dài và có ý nghĩa quyết định xem bạn có thể tiếp tục chơi bóng được như trước hay không.