Kếtthúcgiải102NACup:Dànsaorựcsáng,102NAlênngôithuyếtphục

Được kỳ vọng sẽ là một trận chung kết kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng trong một ngày đẹp trời, dàn sao của 102 đá như lên đồng. GR Kia xứ Nghệ đã dễ dàng thua trắng 3-0 trước những người anh em.